อาหารที่ดี คือ สิ่งที่มีค่าที่สุด

คุยกัน

เกี่ยวกับเรา

อาหาร คือ การสื่อสารที่ดี

อาหาร ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ต้องการพลังงาน ทำให้สามารถดำเนินชีวิตกันต่อไป มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการตอบสนองความต้องการของตน เพื่อปรุงแต่งจิตใจ ให้มีความสุขและทุกข์ไปตามประสา อาหารยังเป็นสัญลักษณ์ ที่รับรู้ได้ถึง ความตั้งใจ ปรารถนาดี ปลอดภัย ความเข้าใจ จากผู้ให้ถึงผู้รับ "จุดนัดพบ"

Food